29.04.24

WAŻNE- Zmiana w Regulaminie Klubu

Drodzy Klubowicze,

Uprzejmie informujemy, o zmianie w Regulaminie Fitness Klubu Maniac Gym.

Zmiana dotyczy punktu 10 i 14:

Punkt 10. Jednokrotnie w roku kalendarzowym, Członek ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zwolnienia lekarskiego L4 potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zwolnień lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby lub takich co do których Klub ma wątpliwości związane z wiarygodnością. Członek Klubu zobowiązany jest do przedstawienia zwolnienia lekarskiego L4 najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia. Obowiązująca forma zgłoszenia – osobista lub telefoniczna oraz dodatkowo w formie elektronicznej na adres info@maniacgym.pl.

Punkt 14. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin. Przy karnetach długoterminowych (3, 6 i 12- miesięcznych) istnieje możliwość zamrożenia karnetu na 28 dni. Członek Klubu ponosi opłatę za zamrożenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zostają one połączone w jeden punkt 10 i przyjmują brzmienie od 29.04.2024

Punkt 10. Prawo do jednorazowego zawieszenia karnetu w roku kalendarzowym przysługuje wyłącznie Klubowiczom, którzy zakupili karnet długoterminowy (3, 6, 12-miesięczny) w regularnej cenie. Podstawą zawieszenia jest tylko odpowiednie zaświadczenie lekarskie (L4) potwierdzające okres choroby lub rekonwalescencji, dostarczone niezwłoczne do Recepcji lub mailowo na adres: recepcja.bia@maniacgym.pl.

Karnety zakupione w ramach promocji nie podlegają zawieszeniu. Istnieje możliwość zamrożenia promocyjnego karnetu jednorazowo na okres do 28 dni (nie ma możliwości rozbicia dni), za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnym cennikiem klubu. Z opcji zamrożenia karnetu za opłatą można korzystać wielokrotnie w ciągu roku.

AKTUALNY REGULAMIN KLUBU- ZOBACZ