Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE


(obowiązuje od 7 stycznia 2023 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 344) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez klub Maniac Gym® poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: maniacgym.pl 

Słowniczek pojęć:
Klub – MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093, REGON 052030101, Tel (85) 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl do którego można zakupić karnet za pośrednictwem strony internetowej
Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej

Regulamin Klubu- regulamin obowiązujący w Klubie Maniac Gym
Kupujący – osoba dokonująca zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej
Strona internetowa – strona internetowa maniacgym.pl
Karnety – karnety do fitness klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej

§1 Sprzedaż on-line

1.        Sprzedaż Karnetów prowadzi fitness klub MANIAC GYM®.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a fitness klubem MANIAC GYM® zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

a)złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,

b)uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

c)otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. Kupujący  chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu.

4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.

5.      Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis PayU).

6.      Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

7.      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2442) sprzedaż Karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

8.      Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

9.      Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.

10.     W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej. Przed wyborem karnetu Kupujący powinien zaznaczyć opcję „jestem nowym klientem”. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

11.     Aby otrzymać fakturę VAT należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się z pracownikami Klubu (MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, Tel.85 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl ) oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

12.     Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu (dodatkowe zniżki dostępne są wyłącznie przy zakupie karnetu w recepcji klubu).

13.     Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

14.     Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.

15.     Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

16.        Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetową Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.

17.        W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo (info@maniacgym.pl)

18.        Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.

19.        Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

20.        W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu istnieje możliwość przepisania go na inną osobę. Jedynym warunkiem przepisania Karnetu jest posiadanie Karty Członkowskiej przez osobą na którą Kupujący chce przepisać kartę. Przepisanie Karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług Klubu w danym okresie ale nie z utratą członkostwa.

§3 Ochrona danych Kupującego

21.       Administratorem danych osobowych jest MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białystoku, ul. , ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok

22.       Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia.

23.       Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newsletterainformacyjno- marketingowego.

24.       Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w ustawie z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 344).

25.       Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia w recepcji Klubu lub mailowo info@maniacgym.pl.

26.       Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

27.        Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.

28.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 344). Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Kupującym w celu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.

§4 Postanowienia końcowe

29.        Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

30.        W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.

31.        Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

32.        Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.karnety.maniacgym.pl.

33.        Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

34.        Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.