Badania naukowe

Projekty badawcze Maniac Gym A.B.H.Leszczyńscy

Od kilku lat klub ukierunkowwał się na świadczenie usług prozdrowotnych. Ścisła współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przejawia się we wspólnie podejmowanych inicjatywach w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i rozwoju programów dydaktycznych w oparciu o bazę techniczną Maniac Gym.

Maniac Gym jako pierwszy fitness klub w Polsce wprowadził część badawczą realizującą formę treningu kontrolowanego. Programowany jest on w oparciu o badania wydolności z zakresu kultury fizycznej oraz szczegółową analizę składu ciała klientów. W klubie mieści się też część rehabilitacyjna, oparta na rehabilitacji czynnościowej. Prowadzą ją dyplomowani i doświadczeni specjaliści. Udzielane są również porady z zakresu dietetycznego wspomagania leczenia nadwagi i otyłości.

W roku 2012 Maniac Gym otrzymał dofinansowanie projektu w ramach innowacyjnych działań przedsiębiorstwa. W zakresie inwestycji pt. „Wspomaganie leczenia otyłości aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz po leczeniu nowotworowym w Maniac Gym” zakupiono sprzęt treningowy, przeznaczony do zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychosomatycznymi i po leczeniu nowotworowym. W odpowiedzi na potrzeby rynku fitness i wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży wprowadzono specjalistyczne programy treningowe JUNIOR obejmujące treningi indywidualne, grupowe i diagnostykę badawczą.

Wcześniej w roku 2010 firma uzyskała wsparcie unijne na projekt innowacyjnego centrum rehabilitacji kardiologicznej – wspomagania leczenia otyłości. Rozbudowa już istniejącego w Maniac Gym centrum badawczego stworzyła możliwości kompleksowego nadzoru medyczno-treningowego w schorzeniach cywilizacyjnych. Na bazie realizowanych projektów wprowadzone zostały usługi z zakresu prewencji wtórnej rehabilitacji kardiologicznej oraz wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości. Klienci mają możliwość konsultowania się z lekarzami – kardiologiem, dietetykiem i psychologiem. Wprowadzone zostały również indywidualnie zaprogramowane treningi kardiologiczne, wydolnościowe i odchudzające. Gabinet pierwszego kontaktu został poszerzony o urządzenia diagnostyczne – defibrylator, wielofunkcyjne urządzenie do diagnostyki ergospirometrycznej, kalorymetrii i wydolności, EKG wysiłkowe, Stress Test, urządzenia do kompleksowego monitorowania aktywności fizycznej, rejestrator monitorów pracy serca, specjalistyczną bieżnię medyczną, a także najnowsze urządzenia do treningu siłowego i cardio.

W ramach wspólnych działań Maniac Gym i Akademii Sukcesu Nasza Szkoła (w jej skład wchodzą: Niepubliczne Przedszkole Nr 1, Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 oraz Prywatne Gimnazjum Nr 9), w 2008 roku wprowadzony został autorski program dr Joanny Zapolskiej dotyczący wdrożenia profilaktyki zdrowia. Celem edukacyjnym jest aktywizacja uczniów w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych w formie zajęć profilaktyczno-zdrowotnych oraz wdrożenie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących troski o ciało i zdrowie. Udział w programie wdrażania profilaktyki zdrowia ma na celu zwiększenie integracji społeczności szkolnej i spowodowanie zmian zachowań w zakresie fizycznego i psychospołecznego. W ramach współpracy realizowane są bezpłatne badania składu ciała, wykłady z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu zdrowia, porady żywieniowe i podstaw aktywności fizycznej. W przyszłości planowane jest wprowadzenie szerokiego programu naukowo-badawczego obejmującego badania składu ciała, wydolności oraz koordynacji i stabilizacji ciała.

W Klinice Kardiochirurgii, Klinice Kardiologii Inwazyjnej, Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Klinice Endokrynologii oraz Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznegi UMB realizowane są projekty obejmujące badania:

1. Wpływ aktywności fizycznej fitness w profilaktyce wtórnej u pacjentów z chorobą wieńcową po zabiegach angioplastyki, pomostowaniu aortalno-wieńcowym i bypassach u osób z nadwagą i otyłością.

2. Fitness jako forma aktywności fizycznej w profilaktyce wtórnej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową z towarzyszącą nadwagą i otyłością.

3. Ocena zależności pomiędzy składowymi masy ciała, natężeniem aktywności fizycznej i zwyczajami żywieniowymi u dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu ostrych białaczek.

4. Aktywność fizyczna dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym a genetycznie uwarunkowana skłonność do otyłości na podstawie oceny genotypu FTO.

5. Wpływ aktywności fizycznej i sposobu żywienia na skład ciała, wydolność krążeniowo-oddechową i siłę dynamiczną u pacjentów po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej.

6. Wpływ wysiłku fizycznego na mobilizację różnych populacji komórek macierzystych.

7. Bialystok Exercise Study in Diabetes – BESD – Poznanie mechanizmów genetycznych oraz molekularnych wpływu wysiłku fizycznego na tolerancję glukozy i insulinowrażliwość.

8. Ocena żywienia i wpływ aktywności fizycznej (treningu fitness) na  wydolność, skład ciała i parametry biochemiczne kobiet.

9. Analiza wpływu stosowanych szczepów probiotycznych   i sposobu żywienia na skład ciała, osiągane wyniki sportowe oraz częstość występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych u biegaczy.

Aktualnie dr Joanna Zapolska prowadzi badania do pracy habilitacyjnej. Studenci kierunku dietetyki i fizjoterapii prowadzą badania naukowe do prac magisterskich m.in. w tematyce – żywienia, suplementacji, obciążeń treningowych, wydolności, siły, składu ciała.

Prace mgr – promotor dr Joanna Zapolska

2010/11

1. Wpływ 12 tygodniowej aktywności fizycznej fitness na parametry składu ciała i wydolność tlenową.

2. Ocena żywienia, suplementacji i parametrów składu ciała na przykładzie zawodniczek uprawiających wyczynowo piłkę siatkową.

3. Rodzaje suplementów diety i odżywek spożywanych przez osoby rekreacyjnie uprawiające fitness.

4. Ocena skuteczności ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów z chorobą wieńcową po leczeniu zabiegowym.

5. Obciążenia treningowe i zmiany wydolności tlenowej pod wpływem 12 tygodniowego programu ćwiczeń rekreacyjnych fitness.

6. Charakterystyka obciążeń treningowych i wydatku energetycznego kobiet monitorowanych programowanym treningiem fitness na urządzeniach siłowych i cardio.

7. Charakterystyka obciążeń treningowych i wydatku energetycznego kobiet uczestniczących w grupowych zajęciach wzmacnianie-stretching.

8. Zmiany składu ciała w procesie ontogenezy.

2011/12

9. Schorzenia i dolegliwości u osób z prawidłową oraz nadmierną masą ciała rozpoczynających aktywność fizyczną fitness.

10. Skład ciała kobiet uczestniczących w grupowych zajęciach aerobiku.

11. Programowana aktywność fizyczna fitness w u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

12. Skład ciała dzieci i młodzieży uczestniczącej w programowanej aktywności fizycznej fitness.

13. Ocena sposobu żywienia i składu ciała osób uczestniczących w rekreacyjnych zajęciach fitness.

2012/13

14. Skład ciała kobiet a monitorowany wydatek energetyczny.

15. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała kobiet w wieku 30-40 lat.

16. Schorzenia, dolegliwości i aktywność fizyczna u kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała rozpoczynających aktywność fizyczną fitness.

17. Obciążenia treningowe i wydatek energetyczny grupowych zajęć indor cycling.

18. Obciążenia treningowe i wydatek energetyczny kobiet uczestniczących w grupowych zajęć pilates.

19. Skład ciała a siła dynamiczna mężczyzn w teście wyskoku pionowego na platformie dynamometrycznej.

2013/14

20. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała kobiet uczestniczących w treningu fitness.

21. Porównanie składu ciała zawodników fitness i kulturystyki uczestniczących w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.

22. Porównanie składu ciała zawodniczek fitness i kulturystyki uczestniczących w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.

23. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała dzieci i młodzieży oraz pacjentów po zakończonym leczeniu nowotworowym.

24. Porównanie wydolności oddechowo-krążeniowej, segmentalnego składu ciała i siły dynamicznej u zdrowych młodych dziewcząt i pacjentek po zakończonym leczeniu nowotworowym.

25. Porównanie wydolności oddechowo-krążeniowej, segmentalnego składu ciała i siły dynamicznej u zdrowych młodych chłopców i pacjentów po zakończonym leczeniu nowotworowym.

2015/16

26. Skład ciała a siła dynamiczna kobiet w teście wyskoku pionowego  na platformie dynamometrycznej.

27. Charakterystyka sposobu żywienia, suplementacji, składu ciała i wydolności krążeniowo- oddechowej u zawodników footballu amerykańskiego- drużyny Lowlanders Białystok.

28. Porównanie zwyczajów żywieniowych i składu ciała kobiet uczestniczących w treningu oporowym i cardio.

29. Porównanie zwyczajów żywieniowych i składu ciała mężczyzn uczestniczących w treningu oporowym i cardio.

2016/17

30.Ocena żywienia, suplementacji oraz składu ciała trenerów fitness.

2017/18

31. Charakterystyka sposobu żywienia, składu ciała i wydolności krążeniowo- oddechowej u mężczyn ćwiczących w fitness klubie.

Recenzje prac mgr

1. Wpływ 12 tygodniowego wysiłku fizycznego fitness na skład ciała kobiet z nadwagą i otyłością.

2. Ocena wydolności krążeniowo-oddechowej u dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

3. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej.

4. Ocena znajomości zasad profilaktyki miażdżycy wśród kobiet po czterdziestym roku życia zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

5. Ocena postaw i poglądów młodzieży akademickiej wybranych uczelni w Białymstoku w stosunku do żywności probiotycznej.

6. Spożycie żywności wygodnej oraz wiedza na temat jej wartości odżywczej i zdrowotnej wśród rodziców dzieci szkół podstawowych.

7. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci ze szkół gimnazjalnych w zależności od sytuacji ekonomiczno-społecznej rodzin.

8. Ocena znajomości zasad racjonalnego żywienia oraz wybranych zachowań żywieniowych młodzieży szkół średnich w zależności od miejsca zamieszkania.

9. Wartość odżywcza posiłków w dietach młodzieży gimnazjalnej.

10. Aktywność fizyczna i skład ciała dzieci w trakcie leczenia nowotworowego.

11. Gęstość kaloryczna posiłków a otyłość.

12. Analiza równowagi kwasowo-zasadowej diety i spożycia potasu a wskaźniki antropometryczne.

Inne prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie przeprowadzane w Maniac Gym

  1. Aqua aerobik i wysiłek siłowy, a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa
  2. Aktywność fizyczna w profilaktyce nadwagi i otyłości.
  3. Wpływ 12 tygodniowego wysiłku fizycznego fitness na skład ciała kobiet z nadwagą i otyłością.
  4. Badanie jakości powietrza w pomieszczeniach siłowni.
  5. Analiza marketingowa fitness klubu Maniac Gym.
  6. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez klub fitness na przykładzie Maniac Gym w Białymstoku.