Polityka prywatności

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.maniacgym.pl/ (Strona Internetowa) jest Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A, 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093, REGON 052030101

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Fitness Klub Maniac Gym®
Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie przy czym Maniac Gym® informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością wskazania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określają właściwe dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Maniac Gym® regulaminy.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą odpowiednio w celach:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną;
2) handlowych w tym marketingowych;
Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Maniac Gym®.
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez Maniac Gym® dla celów technicznych. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi.

Zapisanie się do usług oferowanych przez Maniac Gym®.
Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera Maniac Gym®, w tym celu podają swoje imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania przez  Maniac Gym®  newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.
Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na zakupie karnetu online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail).
Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Maniac Gym®  usług i ofert do potrzeb klientów.

Dane demograficzne mogą być również zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisywanie w plikach „cookies”) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych przez Maniac Gym® usług. Przy czym zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż 14 miesięcy.

Ochrona transmisji danych
Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Maniac Gym® z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Udostępnienie danych osobowych
Maniac Gym® nie przewiduje możliwości udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom.
Osobie, której dane osobowe Maniac Gym® przetwarza przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Ponadto osoba taka na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy posiada m.in. prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację w przypadku przetwarzania jej danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 lub 5 Ustawy (gdy jest to niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą), a na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Pliki „cookies”.
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Maniac Gym® stosuje pliki„cookies” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.
Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt
W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Maniac Gym® za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej na adres: Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A, 15-201 Białystok

2) poczty elektronicznej pod adresem: info@maniacgym.pl