Opłata członkowska

29,00

Opłata członkowska jest bezzwrotną opłatą wpisową, pobieraną od Klienta Klubu przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim

Dla nowych członków klubu Maniac Gym