Konsultacja dietetyczna- Podstawowa

100,00

Czas trwania- 30min

  • Analiza składu ciała na urządzeniu medycznym wraz z oceną zawartości składników odżywczych
  • Wywiad żywieniowy
  • Analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych pod względem zdrowotnym
  • Wskazanie popełnianych błędów żywieniowych w celach profilaktyki zdrowotnej
Cena dla osób nie posiadających aktywnego karnetu Maniac Gym