28.09.21

Prezenty za karnety

PONAD 300 PREZENTÓW DO ROZDANIA !

Z okazji 30-lecia Maniac Gym dla każdego karnetu 6 / 12 miesięcznego Siłownia i Open lub karnetu medycznego prezent gratis!

Akcja promocyjna trwa od 29.09.-31.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Wśród prezentów: koszulki, torby, ręczniki, breloczki, shakery i wiele innych.


REGULAMIN PROMOCJI „PREZENTY ZA KARNETY”

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Prezenty za karnety” jest firma Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093
 2. Akcja promocyjna trwa od 29.09.2021 r. do 31.10.2021 lub do wyczerpania zapasów wszystkich prezentów.
 3. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych.
 4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest dokonanie – w czasie trwania Akcji promocyjnej – zakupu karnetu 6 lub 12 miesięcznego SIŁOWNIA/OPEN BASEN lub dowolnego karnetu medycznego.
 6. Uczestnik, który dokonał w/w zakupu jest uprawniony do otrzymania jednego prezentu- niespodzianki.
 7. Prezentem- niespodzianką może być: parasol, ręcznik duży lub mały, shaker, koszulka, torba bawełniana, torba poliestrowa składana, samochodowy odświeżacz powietrza lub zawieszka zapachowa, brelok do kluczy z otwieraczem, skrobaczka do szyb. Kolejność wydawanych prezentów jest ustalona przez Organizatora.
 8. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo wymiany otrzymanego prezentu za karnet na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny.
 9. Liczba prezentów biorących udział w Akcji promocyjnej jest ograniczona i po wyczerpaniu puli Akcja promocyjna zostanie zakończona.
 10.  W przypadku niewykorzystania puli prezentów Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Akcji promocyjnej, co zostanie zakomunikowane na stronie internetowej Maniac Gym (www.maniacgym.pl) oraz na fanpage’u Maniac Gym w serwisie Facebook.
 11. Uczestnik Akcji promocyjnej kwituje odbiór prezentu-niespodzianki.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.maniacgym.pl.
 13. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji promocyjnej związane z jej funkcjonowaniem można uzyskać
  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: recepcja.bia@maniacgym.pl
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym
  zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
 15. Organizator Akcji promocyjnej ma prawo do jej odwołania z uwagi na wystąpienie okoliczności
  niezależnych od Organizatora, w tym ze względu na wystąpienie siły wyższej.
 16. Udział w Akcji promocyjnej oznacza zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego regulaminu