• Godziny otwarcia

  Godziny otwarcia:X

  PONIEDZIAŁEK06:30 - 22:30 

  WTOREK06:30 - 22:30

  ŚRODA06:30 - 22:30 

  CZWARTEK06:30 - 22:30 

  PIĄTEK06:30 - 22:30

  SOBOTA08:00 - 21:00

  NIEDZIELA09:00 - 20:00

 • Kontakt

  Pozostańmy w kontakcie!X

  ADDRESSul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
  E-mail: maniacgym@maniacgym.pl

  MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy s. c.

  Tel: +48 85 740 69 31

  Biuro 737206
  Recepcja 3056179

  Dodaj komentarz

  Wysyłamy Twoją widomość. Proszę czekać...

  Dziękujemy za wysłanie wiadomości! Odpiszemy jak najszybciej.

  Podczaqs wysyłania widomosci pojawił się problem, proszę spróbować ponownie.

  Proszę wypełnić wypełnić wszystkie pola widomości przed jej wysłaniem.

Projekt finansowany z RPOWP

MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy s. c. uzyskało wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-007/11 pn. „Wspomaganie leczenia otyłości aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz po leczeniu nowotworowym w Maniac Gym” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-007/11-00 z dnia 05.09.2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. W zakresie inwestycji przewidziano zakup sprzętu treningowego, przeznaczonego do zajęć z dziećmi i młodzieżą. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia nowych usług w ofercie dla dzieci i młodzieży, zwiększenia zatrudnienia oraz innowacyjności. Celem ogólnym projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy w branży w skali regionu i kraju.
Inwestycja polegała na zakupie innowacyjnych środków trwałych. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowych usług do oferty, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie jakości usług.

Firma Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-015/09 pn. „Maniac Gym – innowacyjne centrum rehabilitacji kardiologicznej – wspomaganie leczenia chorób układu krążenia i otyłości poprzez aktywność fizyczną” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-015/09-00 z dnia 23.02.2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Inwestycja polegała na zakupie innowacyjnych środków trwałych oraz oprogramowania. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowych usług do oferty, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie jakości usług. Maniac Gym jako pierwszy fitness klub w kraju umożliwi diagnozę osób z chorobami układu krążenia i otyłością oraz indywidualne dopasowanie programów treningowych.

COPYRIGHT ©VISUALPROMO 2013. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED WITH LOVE BY VISUALPROMO