• Godziny otwarcia

  Godziny otwarcia:X

  PONIEDZIAŁEK06:30 - 22:30 

  WTOREK06:30 - 22:30

  ŚRODA06:30 - 22:30 

  CZWARTEK06:30 - 22:30 

  PIĄTEK06:30 - 22:30

  SOBOTA08:00 - 21:00

  NIEDZIELA09:00 - 20:00

 • Kontakt

  Pozostańmy w kontakcie!X

  ADDRESSul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
  E-mail: maniacgym@maniacgym.pl

  MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy s. c.

  Tel: +48 85 740 69 31

  Biuro 737206
  Recepcja 3056179

  Dodaj komentarz

  Wysyłamy Twoją widomość. Proszę czekać...

  Dziękujemy za wysłanie wiadomości! Odpiszemy jak najszybciej.

  Podczaqs wysyłania widomosci pojawił się problem, proszę spróbować ponownie.

  Proszę wypełnić wypełnić wszystkie pola widomości przed jej wysłaniem.

Badania naukowe

Projekty badawcze Maniac Gym A.B.H.Leszczyńscy

Od kilku lat klub ukierunkowwał się na świadczenie usług prozdrowotnych. Ścisła współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przejawia się we wspólnie podejmowanych inicjatywach w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i rozwoju programów dydaktycznych w oparciu o bazę techniczną Maniac Gym.

Maniac Gym jako pierwszy fitness klub w Polsce wprowadził część badawczą realizującą formę treningu kontrolowanego. Programowany jest on w oparciu o badania wydolności z zakresu kultury fizycznej, badania siły izometrycznej i dynamicznej oraz szczegółową analizę składu ciała klientów. W klubie mieści się też część rehabilitacyjna, oparta na rehabilitacji czynnościowej. Prowadzą ją dyplomowani i doświadczeni specjaliści. Udzielane są również porady z zakresu dietetycznego wspomagania leczenia nadwagi i otyłości.

W roku 2012 Maniac Gym otrzymał dofinansowanie projektu w ramach innowacyjnych działań przedsiębiorstwa. W zakresie inwestycji pt. „Wspomaganie leczenia otyłości aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz po leczeniu nowotworowym w Maniac Gym” zakupiono sprzęt treningowy, przeznaczony do zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychosomatycznymi i po leczeniu nowotworowym. W odpowiedzi na potrzeby rynku fitness i wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży wprowadzono specjalistyczne programy treningowe JUNIOR obejmujące treningi indywidualne, grupowe i diagnostykę badawczą.

Wcześniej w roku 2010 firma uzyskała wsparcie unijne na projekt innowacyjnego centrum rehabilitacji kardiologicznej – wspomagania leczenia otyłości. Rozbudowa już istniejącego w Maniac Gym centrum badawczego stworzyła możliwości kompleksowego nadzoru medyczno-treningowego w schorzeniach cywilizacyjnych. Na bazie realizowanych projektów wprowadzone zostały usługi z zakresu prewencji wtórnej rehabilitacji kardiologicznej oraz wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości. Klienci mają możliwość konsultowania się z lekarzami – kardiologiem, dietetykiem i psychologiem. Wprowadzone zostały również indywidualnie zaprogramowane treningi kardiologiczne, wydolnościowe i odchudzające. Gabinet pierwszego kontaktu został poszerzony o urządzenia diagnostyczne – defibrylator, wielofunkcyjne urządzenie do diagnostyki ergospirometrycznej, kalorymetrii i wydolności, EKG wysiłkowe, Stress Test, urządzenia do kompleksowego monitorowania aktywności fizycznej, rejestrator monitorów pracy serca, specjalistyczną bieżnię medyczną, a także najnowsze urządzenia do treningu siłowego i cardio.

W ramach wspólnych działań Maniac Gym i Akademii Sukcesu Nasza Szkoła (w jej skład wchodzą: Niepubliczne Przedszkole Nr 1, Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 oraz Prywatne Gimnazjum Nr 9), w 2008 roku wprowadzony został autorski program dr Joanny Zapolskiej dotyczący wdrożenia profilaktyki zdrowia. Celem edukacyjnym jest aktywizacja uczniów w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych w formie zajęć profilaktyczno-zdrowotnych oraz wdrożenie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących troski o ciało i zdrowie. Udział w programie wdrażania profilaktyki zdrowia ma na celu zwiększenie integracji społeczności szkolnej i spowodowanie zmian zachowań w zakresie fizycznego i psychospołecznego. W ramach współpracy realizowane są bezpłatne badania składu ciała, wykłady z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu zdrowia, porady żywieniowe i podstaw aktywności fizycznej. W przyszłości planowane jest wprowadzenie szerokiego programu naukowo-badawczego obejmującego badania składu ciała, wydolności oraz koordynacji i stabilizacji ciała.

W Klinice Kardiochirurgii, Klinice Kardiologii Inwazyjnej, Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Klinice Endokrynologii oraz Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznegi UMB realizowane są projekty obejmujące badania:

1. Wpływ aktywności fizycznej fitness w profilaktyce wtórnej u pacjentów z chorobą wieńcową po zabiegach angioplastyki, pomostowaniu aortalno-wieńcowym i bypassach u osób z nadwagą i otyłością.

2. Fitness jako forma aktywności fizycznej w profilaktyce wtórnej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową z towarzyszącą nadwagą i otyłością.

3. Ocena zależności pomiędzy składowymi masy ciała, natężeniem aktywności fizycznej i zwyczajami żywieniowymi u dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu ostrych białaczek.

4. Aktywność fizyczna dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym a genetycznie uwarunkowana skłonność do otyłości na podstawie oceny genotypu FTO.

5. Wpływ aktywności fizycznej i sposobu żywienia na skład ciała, wydolność krążeniowo-oddechową i siłę dynamiczną u pacjentów po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej.

6. Wpływ wysiłku fizycznego na mobilizację różnych populacji komórek macierzystych.

7. Bialystok Exercise Study in Diabetes – BESD – Poznanie mechanizmów genetycznych oraz molekularnych wpływu wysiłku fizycznego na tolerancję glukozy i insulinowrażliwość.

8. Ocena żywienia i wpływ aktywności fizycznej (treningu fitness) na  wydolność, skład ciała i parametry biochemiczne kobiet.

9. Analiza wpływu stosowanych szczepów probiotycznych   i sposobu żywienia na skład ciała, osiągane wyniki sportowe oraz częstość występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych u biegaczy.

Aktualnie dr Joanna Zapolska prowadzi badania do pracy habilitacyjnej. Studenci kierunku dietetyki i fizjoterapii prowadzą badania naukowe do prac magisterskich m.in. w tematyce – żywienia, suplementacji, obciążeń treningowych, wydolności, siły, składu ciała.

Prace mgr – promotor dr Joanna Zapolska

2010/11

1. Wpływ 12 tygodniowej aktywności fizycznej fitness na parametry składu ciała i wydolność tlenową.

2. Ocena żywienia, suplementacji i parametrów składu ciała na przykładzie zawodniczek uprawiających wyczynowo piłkę siatkową.

3. Rodzaje suplementów diety i odżywek spożywanych przez osoby rekreacyjnie uprawiające fitness.

4. Ocena skuteczności ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów z chorobą wieńcową po leczeniu zabiegowym.

5. Obciążenia treningowe i zmiany wydolności tlenowej pod wpływem 12 tygodniowego programu ćwiczeń rekreacyjnych fitness.

6. Charakterystyka obciążeń treningowych i wydatku energetycznego kobiet monitorowanych programowanym treningiem fitness na urządzeniach siłowych i cardio.

7. Charakterystyka obciążeń treningowych i wydatku energetycznego kobiet uczestniczących w grupowych zajęciach wzmacnianie-stretching.

8. Zmiany składu ciała w procesie ontogenezy.

2011/12

9. Schorzenia i dolegliwości u osób z prawidłową oraz nadmierną masą ciała rozpoczynających aktywność fizyczną fitness.

10. Skład ciała kobiet uczestniczących w grupowych zajęciach aerobiku.

11. Programowana aktywność fizyczna fitness w u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

12. Skład ciała dzieci i młodzieży uczestniczącej w programowanej aktywności fizycznej fitness.

13. Ocena sposobu żywienia i składu ciała osób uczestniczących w rekreacyjnych zajęciach fitness.

2012/13

14. Skład ciała kobiet a monitorowany wydatek energetyczny.

15. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała kobiet w wieku 30-40 lat.

16. Schorzenia, dolegliwości i aktywność fizyczna u kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała rozpoczynających aktywność fizyczną fitness.

17. Obciążenia treningowe i wydatek energetyczny grupowych zajęć indor cycling.

18. Obciążenia treningowe i wydatek energetyczny kobiet uczestniczących w grupowych zajęć pilates.

19. Skład ciała a siła dynamiczna mężczyzn w teście wyskoku pionowego na platformie dynamometrycznej.

2013/14

20. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała kobiet uczestniczących w treningu fitness.

21. Porównanie składu ciała zawodników fitness i kulturystyki uczestniczących w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.

22. Porównanie składu ciała zawodniczek fitness i kulturystyki uczestniczących w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.

23. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała dzieci i młodzieży oraz pacjentów po zakończonym leczeniu nowotworowym.

24. Porównanie wydolności oddechowo-krążeniowej, segmentalnego składu ciała i siły dynamicznej u zdrowych młodych dziewcząt i pacjentek po zakończonym leczeniu nowotworowym.

25. Porównanie wydolności oddechowo-krążeniowej, segmentalnego składu ciała i siły dynamicznej u zdrowych młodych chłopców i pacjentów po zakończonym leczeniu nowotworowym.

2015/16

26. Skład ciała a siła dynamiczna kobiet w teście wyskoku pionowego  na platformie dynamometrycznej.

27. Charakterystyka sposobu żywienia, suplementacji, składu ciała i wydolności krążeniowo- oddechowej u zawodników footballu amerykańskiego- drużyny Lowlanders Białystok.

28. Porównanie zwyczajów żywieniowych i składu ciała kobiet uczestniczących w treningu oporowym i cardio.

29. Porównanie zwyczajów żywieniowych i składu ciała mężczyzn uczestniczących w treningu oporowym i cardio.

2016/17

30.Ocena żywienia, suplementacji oraz składu ciała trenerów fitness.

2017/18

31. Charakterystyka sposobu żywienia, składu ciała i wydolności krążeniowo- oddechowej u mężczyn ćwiczących w fitness klubie.

Recenzje prac mgr

1. Wpływ 12 tygodniowego wysiłku fizycznego fitness na skład ciała kobiet z nadwagą i otyłością.

2. Ocena wydolności krążeniowo-oddechowej u dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

3. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej.

4. Ocena znajomości zasad profilaktyki miażdżycy wśród kobiet po czterdziestym roku życia zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

5. Ocena postaw i poglądów młodzieży akademickiej wybranych uczelni w Białymstoku w stosunku do żywności probiotycznej.

6. Spożycie żywności wygodnej oraz wiedza na temat jej wartości odżywczej i zdrowotnej wśród rodziców dzieci szkół podstawowych.

7. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci ze szkół gimnazjalnych w zależności od sytuacji ekonomiczno-społecznej rodzin.

8. Ocena znajomości zasad racjonalnego żywienia oraz wybranych zachowań żywieniowych młodzieży szkół średnich w zależności od miejsca zamieszkania.

9. Wartość odżywcza posiłków w dietach młodzieży gimnazjalnej.

10. Aktywność fizyczna i skład ciała dzieci w trakcie leczenia nowotworowego.

11. Gęstość kaloryczna posiłków a otyłość.

12. Analiza równowagi kwasowo-zasadowej diety i spożycia potasu a wskaźniki antropometryczne.

Inne prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie przeprowadzane w Maniac Gym

 1. Aqua aerobik i wysiłek siłowy, a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa
 2. Aktywność fizyczna w profilaktyce nadwagi i otyłości.
 3. Wpływ 12 tygodniowego wysiłku fizycznego fitness na skład ciała kobiet z nadwagą i otyłością.
 4. Badanie jakości powietrza w pomieszczeniach siłowni.
 5. Analiza marketingowa fitness klubu Maniac Gym.
 6. Zadowolenie klientów z usłuh świadczonych przez klub fitness na przykładzie Maniac Gym w Białymstoku.
COPYRIGHT ©VISUALPROMO 2013. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED WITH LOVE BY VISUALPROMO