27.09.21

Konkurs Maniac Gym- WYNIKI

Na wstępie chcemy podziękować wszystkim uczestnikom konkursu z okazji „30-LECIA MANIAC GYM”! ❤❤
Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania!
Jesteście niesamowicie kreatywni! 😎😁
Miło było nam poznać tyle pochlebnych opinii na temat Maniac Gym!


Pragniemy podziękować i pogratulować autorom najlepszego dokończenia zdania „Maniac Gym jest dla mnie…”, a są to:

1. Julita Baranowska

2. Dominika Szerejko

3. Autor wiersza – „Miejsce magiczne, gdzie nawet…” – anonimowego autora prosimy o kontakt! 😊

4. Joanna Sienkiewicz

5. Robert Topolewicz

6. Renata Wasiluk

7. Iwona Przybyszewska

8. Jarek Owicki

9. Mał A Gosia

10. Ewa Wysocka

Zwycięzcom składamy gorące gratulacje i serdecznie zapraszamy do recepcji klubu po odbiór nagrody! 🏆

Dokończ zdanie “Maniac Gym jest dla mnie…” i wygraj karnet do Maniac Gym.

REGULAMIN KONKURSU z okazji „30- LECIA MANIAC GYM”

  1. Organizatorem konkursu jest firma Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093
  2. Konkurs trwa od 29.09.2021 r. do 31.10.2021
  3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18. rok życia.
  4. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
  5. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)
  6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, a także ich rodziny.
  7. Konkurs polega na dokończeniu zdania „Maniac Gym to dla mnie…”. Zgłoszenie do konkursu może być pisemne- dostarczone do recepcji, mailowe na adres recepcja.bia@maniacgym.pl lub zamieszczone jako komentarz pod postem dotyczącym w/w konkursu.
  8. Termin zgłoszenia upływa 31.10.2021.
  9. Ocena oraz wybór najciekawszych tekstów należy do trzyosobowego jury powołanego przez Organizatora. 
  10. Nagrody zostaną przyznane dla 10 uczestników.

a) 1. miejsce: karnet miesięczny OPEN,

b) 2. miejsce: karnet miesięczny na siłownię,

c) 3. miejsce: konsultacja dietetyczna z analizą składu ciała

d) 4. miejsce: trening personalny z trenerem

e) 5. miejsce: voucher na jednorazowe wejście OPEN

f) 6. miejsce: ręcznik MG

g) 7. miejsce: parasol MG

h) 8. miejsce: koszulka MG

i) 9. miejsce: wejście na squash+ wypożyczenie rakietek i piłki

j) 10. miejsce: voucher na jednorazowe wejście Siłownia

11.Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

12.Ogłoszenie wyników nastąpi 08.11.2021r. na fanpage’u Maniac Gym, na stronie www.maniacgym.pl i tablicy ogłoszeń w recepcji klubu.

13.Nagrodę należy osobiście odebrać w fitness klubie Maniac Gym w Białymstoku  ul. Warszawska 79A w terminie 14 dni. Po upływie terminu odbiór nagrody nie będzie możliwy.

14.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć z udziałem jego osoby dotyczącym wydarzenia i publikowanie jego wizerunku na stronie i w mediach społecznościowych fitness clubu Maniac Gym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).

15.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

16.Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego regulaminu.